OREA HOTELS s.r.o.

Společnost OREA HOTELS s.r.o. je největší český hotelový řetězec. V současné době jej tvoří 17 hotelů po celé České republice v těch nejatraktivnějších lokalitách. Hotely operují pod značkou OREA HOTELS EXCLUSIVE a OREA HOTELS CLASSIC.
Společnost OREA HOTELS s.r.o. byla založena v prosinci 1992. Jejím cílem je  rozšíření ubytovacích kapacit na trhu hotelů střední a vyšší kategorie nejen v  České republice.
Více informací najdete na www.orea.cz.
"Implementace nového systému přinesla výrazné zlepšení kontroly a hodnocení výsledků středisek ve střednědobém horizontu."
OREA HOTELS s.r.o.
OREA HOTELS s.r.o.

počet zaměstnanců:

rok implementace: 2001 počet uživatelů: 80

Implementované řešení

V roce 2001 jsme ve společnosti Orea Hotels a.s. (v té době Orea a.s.) úspěšně realizovali projekt implementace ekonomického informačního systému Vision32. Systém byl instalován ve všech hotelech po celé ČR a nastaven tak, aby se prostřednictvím pravidelných denních replikací scházely veškeré informace o účetních jednotkách v centrále. Pražská centrála má tak denně aktuální informace o hospodaření svých středisek, možnost porovnávat jednotlivá střediska a zasahovat do jejich účetních postupů. Centrálně je potom možno vyhodnocovat výsledky a saldokonta, provádět platby a připravovat podklady pro daňová přiznání za celou společnost. Vzhledem k počtu hotelů a velkým vzdálenostem mezi nimi je celý systém spravován centrálně včetně aktualizací a řešení jakýchkoliv problémů.

 

Řešení je vystavěno na SQL databázovém serveru společnosti Sybase s využitím nástroje „Remote database“. Klientem systému je standardně dodávaná aplikace Vision32 obohacená o speciálně vytvořené tiskové výstupy. Tyto výstupy řeší zmíněný on-line kontroling celé společnosti. 

V současné době se systémem pracuje asi 80 uživatelů a celá účetní jednotka zpracovává ročně řádově miliony účetních dokladů. Implementace nového systému přinesla výrazné zlepšení kontroly nad jednotlivými středisky, možnost vyhodnocování jednotlivých středisek i celé společnosti, srovnání výsledků v různých letech a velké úspory při údržbě systému.