Skladové hospodářství a řízení nákupu

Pořádek ve skladu znamená efektivní řízení skladových zásob a rychlou expedici.