Základní vlastnosti

Základní vlastnosti

Systém Vision32 byl navržen s ohledem na maximální otevřenost a škálovatelnost vůči koncovému uživateli. Aplikace byla vytvořená pomocí 32 i 64 bitových programovacích nástrojů a využívá osvědčenou technologii klient-server na bázi jazyka SQL.

Celý systém se skládá z části klientské, obsahující uživatelské rozhraní, a z části serverové, kterou tvoří příslušný databázový server a datové struktury včetně serverových procedur.

Klientská část aplikace byla vyvinuta v prostředí Embarcadero RAD Studio a je určena pro práci pod operačními systémy MS Windows. Do aplikace bylo integrováno několik komponent externích výrobců (editor sestav, návrhář SQL dotazů, generátor ganttových diagramů, editor grafů, generátor čárových kódů atd.).

Pro vývoj serverové části byl použit produkt společnosti SYBASE SQL Anywhere studio. Jedná se o SQL databázi, jejíž klíčovou komponentou je Adaptive Server Anywhere

Informační systém Vision32 je ryze český produkt a je plně slučitelný s českou legislativou. Za vývojem systému stojí celá řada kvalitních programátorů a analytiků včetně účetních auditorů. 

Systém Vision32 byl navržen s ohledem na maximální otevřenost a škálovatelnost vůči koncovému uživateli. Aplikace byla vytvořená pomocí 32 i 64 bitových programovacích nástrojů a využívá osvědčenou technologii klient-server na bázi jazyka SQL. Systém pracuje dle metodiky on-line zpracování dat a je vybaven nástrojem pro správu přístupových práv.

Uživatelské prostředí systému je navrženo se zřetelem na přehlednost a pohodlnost obsluhy. Obsahuje nástroje pro tvorbu vlastních filtrů, uživatelsky definovatelných pohledů, umožňuje vkládání binárních příloh (dokumentů a jiných souborů) a je vybaven i nástroji pro spolupráci s Internetem, umožňuje tvorbu nadstandardní funkcionality prostřednictvím integrovaných „object pascal“ skriptů. Program je připojen na online nápovědu.

Koncepce systému rovněž umožňuje realizaci náročnějších úprav, dle specifických požadavků zákazníka (tyto úpravy je možné mimo jiné řešit pomocí externích zásuvných modulů). V oblasti servisních úprav a tvorby externích modulů je vytvořen prostor rovněž pro potenciální zájemce ze strany třetích firem.