Výstupy, sestavy

Výstupy, sestavy
Ve standardní instalaci obsahuje Vision32 na 300 různých tiskových sestav, které pokrývají většinu možných požadovaných výstupů. V zájmu uživatelské vstřícnosti je v systému zabudován návrhář sestav, který poskytuje uživatelům vskutku profesionální nástroj pro tvorbu libovolných výstupů.

Smyslem každého informačního systému je prezentace výsledků z pořízených a zpracovaných dat , a to v uživatelsky srozumitelné podobě. Toto zadání je ve své obecnosti tak široké, že vytvoření specializovaných výstupů je pro obecný informační systém nevhodné. V systému Vision32 je tento požadavek řešen obecným nástrojem pro návrh výstupů. Tento nástroj je nazýván „návrhář sestav“ a je vybudován na komponentech „quick reports“, které jsou zabudovány přímo do systému Vision32 a obohaceny o další užitečné vlastnosti.

Nástroj ve skutečnosti umožňuje navrhnout obsah a design tiskového výstupu (dále je budeme nazývat „sestavy“). Je přitom lhostejné, zdali se jedná o sestavu řádkového charakteru, nebo sestavu ve tvaru formuláře. Sestavy mohou mimo textové položky obsahovat i grafické prvky a grafy. Pro dosažení vyššího stupně obecnosti je možno každou sestavu doplnit vlastním programovým kódem a řídit interaktivně podle odpovědí uživatele budoucí design a obsah sestavy. Každá připravená definice sestavy je uložena v databázi a přístupná podle přístupových práv ze kterékoliv části systému.