Vícejazyčné prostředí

Vícejazyčné prostředí

Systém v návrhu počítal s vícejazyčným prostředím na straně dat i uživatelského prostředí.

Systém má současně vícejazyčnou podporu. Tato vlastnost se projevuje na několika úrovních:

1.   Veškeré výstupy ze systému jsou uživatelsky definovatelné, což znamená, že kterýkoliv tiskový výstup může mít libovolnou jazykovou mutaci (odhlédneme-li od nutnosti použití relevantních fontů). Data jsou uchovávána v kódování "UNICODE".

2.   Databáze je koncipovaná tak, že vybrané textové položky (např. fakturační položky, názvy v číselníku materiálu apod.) mají v databázi svoji sadu cizojazyčných ekvivalentů a uživateli se zobrazuje vždy varianta podle jemu nastaveného komunikačního jazyka.

3.   Celé prostředí aplikací (popisy dialogů, položky menu apod.) je uloženo v samostatných „knihovnách“ a uživateli se prostředí zobrazuje v jazyce, který má nastaven jako komunikační.

V současné době existuje česká, slovenská, anglická a německá verze prostředí, v případě zájmu je možno provést překlad do jiných jazykových mutací.