Terminály, tablety a chytré telefony

Terminály, tablety a chytré telefony

Informační systém Vision32 nebo některé jeho části lze provozovat i mimo prostředí operačního systému Windows. Díky použitým technologiím lze vybraná data zpřístupnit z webového prohlížeče nebo i pro aplikace třetích stran.

Podporované přístupy

Remote desktop 

Mezi nejběžněji používané technologie pro vzdálený přístup k systému jsou platformy "Remote Services" a "Citrix". V obou případech je aplikace spuštěna na centrálním serveru (nebo aplikačním serveru) tolikrát, kolik klientů je aktuálně připojeno. Prostřednictvím této technologie je možno se systémem plnohodnotně pracovat prakticky odkudkoliv, kde je připojení do internetu. Pracovním prostředkem může být v té chvíli jakýkoliv notebook nebo i tablet (je nutno vzít v úvahu případné omezení koncového zařízení). Toto řešení se využívá pro řešení vícepobočkového propojení s jedním centrálním serverem.

Toto řešení lze využít i v případech, kdy server není umístěn u uživatele ale pouze si pronajímá serverový prostor a výkon jako službu. Stejnou službu je možno objednat i u společnosti Vision. 
 

Web klient

Toto řešení není plnohodnotné a slouží pouze pro vyřešení speciálních úloh, u kterých není obecně žádoucí nebo potřebná existence všech uživatelských možností nativního prostředí. Systém má proto vybudovanou část CRM s přístupem prostřednictvím WEBového prohlížeče. Předpokládáme, že pro obchodníka, který potřebuje především informace, případně možnost zaznamenat záznam z jednání je takové prostředí dostatečné a především přístupné téměř z jekéhokoliv přístroje. 
 

Zákaznická řešení na bázi web klienata

K tomuto řešení přistupujeme v případech, kdy stojíme před proprietárním požadavkem zákazníka. Nejčastěji se jedná o specializované úlohy ve skledech nebo ve výrobě, často též o aplikace využívající čárový kód pro identifikaci operací nebo materiálu. Výroba těchto zakázkových aplikací je poměrně pružná a především nezávislá na vývoji standardu. Výhodou jsou tedy poměrně velké možnosti využití klienta na různých typech zařízení, a to od mobilních telefonů až po průmyslové tablety. Aplikace obvykle pracuje s větším displejem a je tedy možno požadovat zobrazení více informací.

Speciální zákaznická řešení na programovatelných terminálech

Některé úlohy, především ve skladovém hospodářství, je efektivní řídit pomocí specializovaných teminálů - čteček čárových kódů. Tyto terminály jsou obvykle velmi robustní a hodí se do agresivního prostředí. Úlohy v těchto terminálech bývají sice jednoduché na naprogramování, ale mají omezené grafické možnosti a často jsou závislé na konkrétním typu terminálu. Výhodou tohoto řešení je použití odolných zařízení do agresivního prostředí a jednoduchost aplikací.

Vlastní terminály pro výrobu, docházku a výdej stravy

Pro úlohy "docházka", "sledování operací ve výrobě" a "výdej stravy" nabízíme vlastní specializované terminály, jejichž největší výhoda se skrývá v téměř bezúdržbovém provozu. Terminály jsou navrženy pro hromadný sběr dat a jsou odolné vůči výpadkům spojení a napájení. Terminály jsou programovatelné a mají vlastní nezávaislou aplikační vrstvu. Tím se do značné míry velmi liší od běžně dodávaných průmyslových terminálů. Jasnou výhodou je tedy odolnost vůči prostředí, jednoduchost a nezávislost na připojení, či napájení.