Server

Server
Pro vývoj serverové části byl použit produkt Sybase SQL Anywhere výrobce SAP. Jedná se o relační databázový systém, jehož prioritou je jednoduchá obsluha, správa s bezkonkurenčně nízkými systémovými i finančními nároky při nadprůměrném výkonu a plnohodnotné funkcionalitě databázového serveru.

Sybase SQL Anywhere Studio je plnohodnotnou SQL databázi, jejíž klíčovou komponentou je Adaptive Server Anywhere. Tento multithreadový databázový server s podporou víceprocesorových strojů předčí svou bohatou funkcionalitou řadu renomovaných „velkých“ SQL databází. Při velmi nízkých hardwarových nárocích dovoluje plně využít síly SQL jazyka včetně uložených procedur, triggerů, kurzorů nebo funkcí. V rámci databáze lze rovněž využívat populárního jazyka Java. Volitelně lze licencovat 56 nebo 128-bitové kryptování pro zabezpečení přenosů realizovaných v rámci synchronizace dat.
Adaptive Server Anywhere je možné provozovat na všech běžných operačních systémech od MS Windows po UNIX. Za použití unikátní technologie UltraLite, která je rovněž součástí SQL Anywhere Studia, lze tuto databázi nasadit rovněž na kapesních zařízeních. Databázový stroj je zde generován „na míru“ na základě aplikací požadované funkcionality. Adaptive Server Anywhere má velmi nízké hardwarové nároky. To spolu s vysokou spolehlivostí a nulovými nároky na ladění a administraci systému činí z Adaptive Server Anywhere velmi zajímavou databázi z hlediska celkových provozních nákladů.
V rámci SQL Anywhere Studia jsou k dispozici také technologie pro obousměrnou replikaci dat mezi centrálním systémem a vzdálenými databázemi. SQL Remote je založený na replikaci logovaných operací pro asynchronní a Mobilink Server pro synchronní prostředí (především oblast mobilních řešení). Společným jmenovatelem obou technologií je snadná implementace, garantovaná transakční integrita a odolnost proti chybám během přenosu. Důraz byl rovněž kladen na vysokou propustnost a minimalizaci zatížení systémových zdrojů databáze. Pro své výjimečné vlastnosti se Adaptive Server Anywhere stal oblíbenou databázovou platformou a v současné době má cca 6 milionů prodaných licencí.
 
Parametry databázového stroje:
až 32 767 tabulek v databázi,
až 32 767 uložených procedur v jedné databázi,
až 32 767 triggerů v jedné databázi,
až 2 048 indexů v jedné tabulce.
 
Parametry limitované pouze systémovými prostředky
velikost databáze,
počet databází spravovaných jedním serverem,
velikost tabulky,
počet sloupců a řádků v tabulce,
počet zanoření v uložené proceduře nebo triggeru.
 
Podporované platformy:
Windows x86 and x64 (plná podpora ze strany aplikace Vision32)

Windows Mobile (nepodporováno ze strany aplikace Vision32)

Linux x86, x64 and Itanium (omezená podpora ze strany aplikace Vision32  - nutno konzultovat)

Sun Solaris SPARC and x64 (nepodporováno ze strany aplikace Vision32)

Mac OS X on Intel (nepodporováno ze strany aplikace Vision32)

IBM AIX (nepodporováno ze strany aplikace Vision32)

HP-UX PA-RISC and Itanium (nepodporováno ze strany aplikace Vision32)


Databázová platforma Sybase Adaptive Server Anywhere přináší mnoho výhod, z nichž vybíráme především tyto:

Moderní produkt s dlouhodobou perspektivou další podpory ze strany výrobce (SAP)
Plná podpora víceprocesorových serverů (vč. logických procesorů - Hyperthreading)
Schopnost využít pro cache více než 2GB RAM na serveru
Podpora 64-bitových platforem (tj. procesory, operační systémy)
Databáze využívá celou řadu špičkových technologií od optimalizátorů SQL dotazů přes OLAP technologie až po materializované pohledy.