Přístupová a uživatelská práva

Přístupová a uživatelská práva

Přístupová a uživatelská práva jsou propracovaným nástrojem k dosažení definice, kdo je oprávněn se do systému přihlásit a co vše je daný uživatel oprávněn v systému používat či prohlížet.

Vision32 je systém, jenž je vystavěn na SQL technologii. Tím je do značné míry definována nejen úroveň zabezpečení, ale i možnosti modifikací. 
Pro zvýšení uživatelského komfortu jsme nástroje pro řízení přístupových práv integrovali do informačního systému a zkombinovali je s možnostmi nastavení přístupových práv k aplikačním částem systému. V konečném důsledku dostáváte následující tři kategorie managementu přístupových práv:

  • Management práv k databázi a databázovým objektům (úroveň databáze) - nastavování práv k jednotlivým databázovým objektům (prohlížení, editace, vkládání a mazání).
  • Management práv ke klientské části systému (úroveň aplikace) - zde máte možnost nastavovat práva k jednotlivým funkcím v menu systému.
  • Management restrikcí a oprávnění k funkcím aplikační části - restrikce a oprávnění řeší specializované typy oprávnění, které jsou obvykle závislé na proměnných parametrech.