Návaznosti na jiné systémy

Návaznosti na jiné systémy
V systému Vision32 můžete zajistit import/export dat manuálně, automatizovaně, nebo až na úrovni DB. Samostatnou kapitolou je možnost využití technologií XML RPC serveru, která je součástí modul „Aplikační server“. Pomocí této technologie lze komunikovat s webovými aplikacemi i jinými systémy.

Technologie, kterou využívá systém Vision32 je obecná a ve světě hojně využívaná. Díky tomu lze systém navázat na jiné systémy. Vazby lze rozdělit do několika kategorií:

1. Vazby připravené ve standardu
2. Framework a podmínky pro tvorbu nových propojení
3. Ad-hoc propojení a nová řešení 

1. Vazby připravené ve standardu

Systém již nyní nabízí celou řadu připravených konektorů na okolní svět.

Účetnictví

Nejčastějšími vazbami jsou banky působící na českém a slovenském trhu. Propojení s bankami (obvykle pro realizaci odeslání příkazu k úhradě a přijetí výpisu z účtu) jsou podporovány tyto formáty:

 • ABO
 • Best KB
 • Gemini
 • EPS
 • MTMS32
 • CITIBUSINESS
 • MT940
 • ELTRANS2000
 • PCLITE
 • DBDIRECT
 

Mzdy

 
 • Statistické výstupy ISPV
 • Přehledy pro ZP
 • Přihlášky, odhlášky, změny ZP
 • Výstupy pro OSSZ
 • Hlášení o zálohách na pojistném
 • Výstupy pro Českou spořitelnu
 • Výstupy pro Českou poštu
 

CRM

 • Podpora elektronických dokumentů ISDOC
 • Kontroly dat na obchodním rejstříku
 • Kontroly ve spolupráci s insolvenčním rejstříkem
 • Kontroly dle registru plátců
 • Kontroly a propojení na systémy komerčních rejstříků (Octopus)
 • Využití dat ze systému ARES
 • Napojení na systém DMS (prodejci aut koncernu VW)

Výroba

 • Čtení dat z  CAD systémů (konkrétní verze je nutno konzultovat)
 • Přímé propojení s terminálem pro sběr operací z výroby
 

2. Framework a podmínky pro tvorbu nových propojení

Mezi nejvýznamnější "frameworky", které po přizpůsobení umožňují napojení na některé systémy třetích stran patří:
 • Obecný importní systém umožňující v opakovaných dávkách importovat běžné datové soubory
 • Základní podpora zpráv EDI 
 • Příprava pro komunikaci s eshopy (XML technologie, přímé napojení přes ODBC a podobně)
 • Sada funkcí podporujících čtení a zpracování dat v různých formátech (XLS, XML, CSV, DBF, ODBC zdroj, a jiné)
 

 

3. Ad-hoc propojení a nová řešení 

V minulosti jsme též realizovali celou řadu proprietárních propojení mezi systémem Vision32 a systémy třetích stran. Obvykle se jednalo o specializované úlohy jako doprava (systémy CID), výroba oken (systémy KLAES a ADULO), plánování výroby (Goldratt) a další. V případě potřeby jsme připraveni daný problém analyzovat a navrhnout způsob propojení s vaším specializovaným systémem.