Možnosti customizace

Možnosti customizace
Systém Vision32 je otevřený pro realizaci potřeb konkrétního uživatele. Pomocí nástrojů přizpůsobení můžete změnit vzhled, chování systému a doplnit další funkcionalitu. Tyto nástroje mohou využít i naši konzultanti a nemusíte tedy vždy čekat až na vydání nové verze pro promítnutí vašich požadavků.


Informační systém Vision32 je otevřený možnostem přizpůsobení vůči koncovému uživateli. Vision32 přináší funkcionalitu, která je obvykle k vidění pouze u velmi drahých a robustních systémů. Aplikaci obsahuje celou řadu objektů, z nichž přizpůsobovat lze prakticky kteroukoliv z nich. 

Hlavní menu - je nabídka všech funkcí systému. Nabídku je možno uživatelsky nastavit tak, aby zobrazovala jen ty funkce, které uživatel nezbytně potřebuje. Do nabídky můžete přidávat volání vlastních funkcí. Součástí hlavního "menu" je tzv. nástrojová lišta, která uživateli umožňuje vytvořit si vlastní zkratky k úlohám, které používá nejčastěji.

Panel úloh - slouží k vytvoření personifikovaných seznamů úloh. Seznam může reagovat na aktuální obsah dat, takže můžete svým uživatelům zobrazit například počty dokumentů, které čekají na jeho vyřízení, sumární stavy určitých sledovaných hodnot (např. pohledávky po splatnosti) a podobně. Uživatel na první pohled vidí čím by se měl prioritně zabývat.  

Browsery - slouží k prohlížení dat. Browsery mají dva stupně "customizace". Jednoduchý uživatelský umožňuje uživatelům měnit rozmístění a šířku sloupců, třídění dat, aktivní filtry, asociované sestavy, velikost a umístění browseru. Tato nastavení si program pamatuje pro každého uživatele samostatně. 
Silnějším nástrojem jsou potom skripty a uživatelské SQL dotazy. Administrátor má možnost ke každému browseru přidat libovolné množství alternativních pohledů na data a pomocí skriptů doplnit vlastní způsoby chování či novou funkcionalitu. 

Dialogy - běžný uživatel může měnit obvykle velikost a umístění dialogů. Pro silnější přizpůsobení slouží administrátorovi návrhář dialogů a skripty. Pomocí těchto nástrojů můžete měnit umístění jednotlivých objektů na dialogu, zneviditelňovat nebo přebarvovat některé části dialogů a podobně. Pomocí skriptů pak můžete dialog doplnit o novou funkcionalitu nebo vámi požadované specifické chování.

Sestavy - veškeré tiskové výstupy jsou plně v rukách uživatelů. Každý tiskový výstup v systému je vytvořen pomocí nástroje "editor sestav", který administrátorům umožňuje kompletně navrhnout obsah sestavy, design sestavy a chování sestavy (interakci s uživatelem). 

Jazykové mutace - systém má veškeré používané texty uloženy v samostatné datové struktuře. Před spuštěním systému lze vybrat jazyk, kterým bude prostředí "mluvit". V současné době je systém přeložen do němčiny, angličtiny a slovenštiny. 

Databáze - veškerá data jsou ukládána a zpracována v SQL databázi. Struktury databáze jsou vám přístupné, takže máte možnost databázi doplňovat o vlastní struktury dat, vlastní pohledy a vlastní procedury a funkce. Této možnosti se často využívá spolu s nástroji pro psaní vlastního kódu (skripty).

Vlastní funkce - systém obsahuje nástroj pro psaní vlastního výkonného kódu. Stejný nástroj se používá k modifikaci dialogů, browserů, panelu úloh a sestav.