Klient a prostředí

Klient a prostředí

Klientská část aplikace (pracovní stanice) je určena pro práci pod operačními systémy MS Windows a je navržena se zřetelem na maximální pohodlí a efektivitu práce.

Klientská část aplikace byla vyvinuta v prostředí Embarcadero RAD Studio a je určena pro práci pod operačními systémy MS Windows, popřípadě v terminálovém prostředí MS Terminal Services nebo Citrix Presentation Server. Systém běží pod všemi podporovanými verzemi Windows. Klientská část je složena z řady komponenet, které se natahují do paměti při spuštění a je přitom zajištěno, aby se natahovaly jen ty části, které jsou nezbytně nutné v danou chvíli. Klientskou aplikaci lze rozšiřovat pomocí tzv. "plugins", které slouží obvykle k řešení nestandardních požadavků našich zákazníků.

Uživatelské prostředí je navrženo tak, aby se uživatel s minimem úsilí dostal k maximálnímu množství informací a aby přitom neztrácel přehled o prováděných operacích. Prostředí je navrženo tak, aby bylo možno využít více monitorů. Jednotlivá okna mají měnitelnou velikost, jsou přesunovatelná a program si navíc automaticky pamatuje poslední rozmístění, které si uživatel nastvil. Při přihlášení z jiného počítače se tedy uživateli otevře opět jeho důvěrně známé prostředí a nastavení.

Menu

Základním prvkem prostředí je menu - slouží k výběru potřebné funkcionality v programu. Menu je otevřené k přizpůsobení a je propojeno s přístupovými právy. Uživatelům se tedy zobrazují jen funkce, které mohou používat. Menu je doplněno tzv. "hlavním panelem úloh", který slouží uživateli k vytvoření vlastních zkratek k nejčastěji používaným funkcím.

Prohlížeče (browsery)

Základními objekty pro procházení dat jsou tzv. browsery (prohlížeče dat). Data jsou vždy zobrazována v tabulární podobě, kde záznamy jsou v řádcích a obsah záznamů je ve sloupcích. Browsery obecně umožňují vyhledávat podle kteréhokoliv sloupce, umožňují filtrovat data podle kteréhokoliv sloupce, měnit pořadí zobrazených dat, umožňují měnit pořadí sloupců a šířku sloupců. Browsery mají obecně zabudované základní databázové funkce (přidat záznam, upravit záznam, smazat záznam a duplikovat záznam). Mimo základní funkce je možno z browserů spouštět asociované sestavy, volit předvolené filtry, volit předvolené varianty zobrazení, zjišťovat součty vybraných záznamů, spouštět uživatelsky vytvořené funkce a spouštět standardně asociované funkce. Některé browsery umožňují volitelně zobrazit náhled na jiná data souvisejícíc s vybraným záznamem.   

Formulář (dialog)

 

Dialog je určen pro zobrazení, pořizování nebo opravu dat. Dialogy jsou koncipované tak, aby vstup dat byl co nejjednodušší. Slouží k tomu různé funkce jako definovatelné číselníky, kalendáře, kalkulačka a podobně. Dialogy jsou uzpůsobeny (vedle ovládání pomocí myši) k ovládání pomocí klávesnice. Dalogy jsou též uživatelsky přizpůsobitelné, včetně možnosti doplnění vlastní funkcionality.

 

Sestavy

Systém umožňuje vytvářet vlastní sestavy, jejichž návrh se ukládá do databáze. Sestavy lze vyvolávat z centrálního úložiště, nebo je mít "připnuty“ k té komponentě, se kterou uživatel právě pracuje.


 

Panel úloh

Systém je vybaven tzv. "panelem úloh“, jehož obsah a plně definovatelný a slouží k zobrazení, či spouštění úloh, ve kterých uživateli vznikl nějaký úkol. Panel úloh můžete chápat jako nadstavbu menu a svým uživatelům do něj můžete připravit zkratky pro spuštění konkrétní úlohy. Panel lze dynamicky měnit za běhu programu. Toho lze využít k tomu, abyste uživateli zvýraznili jakoukoliv informaci. Příkladem použití je upozornění pro konkrétního uživatele, že má v nějaké agendě nevyřízené dokumenty. Poklepáním na odkaz se tyto nevyřízené dokumenty uživateli zobrazí. Jakmile je vyřídí, dokument ze seznamu vypadne.