Aplikační server

Aplikační server
Aplikační server slouží zejména k propojení jiných externích aplikací, např. eshopu, ale rovněž k provádění naplánovaných událostí či případů work-flow, pro obsluhu docházkových či výrobních terminálů, poskytování webových služeb, replikace dat, apod.

Systém Vision32 je klient-serverovou aplikací, což znamená, že databázové operace se realizují přímo na serveru a uživatelské funkce se spouští na straně klienta. Podnikové systémy však mají další požadavky, které nelze uspokojivě zabezpečit ani klientem ani serverem. Tipickým požadavkem je komunikace s webovým serverem. Taková komunikace se nedá uspokojivě realizovat pouze na straně serveru (databáze nemá dostatečný sortiment funkcí) a nedá se realizovat standardním klientem (někde by musel být trvale puště počítač, který by tuto funkci plnil). Proto jsme vyvinuli řešení v podobě tzv. "aplikačního serveru", který je možno spustit jako "službu OS Windows" v kterékoliv části sítě. Tento aplikační server plní agregační funkci pro komunikaci s databází a může obsluhovat celou řadu komunikačních potřeb.