Našou hlavnou službou je úspešná realizácia vášho projektu.
Vieme, ako na to.

1.

Bezplatný rozbor potrieb

  • Budeme se pýtať na Vaše potreby.

  • Budeme hľadať dostupný spôsob efektívneho riešenia.

  • Ukážeme Vám, ako  by sme si to predstavovali.

Ak má mať pre Vás informačný systém zmysel, musí Vám pomôcť zefektívniť riadenie Vašich procesov. My sa s Vašou pomocou budeme primárne zameriavať na tie oblasti, kde je zefektívnenie najpotrebnejšie a navrhneme základný model budúceho riešenia.

2.

Projekt implementácie

  • Zameriame se na vaše potreby a upresníme si ciele implementácie.

  • Spracujeme pre vás projekt implementácie.

  • Prejdeme si s Vami proces

Spolu s Vami spracujeme úvodnú analýzu, ktorá nám upresní Vaše potreby a navrhne konkrétne spôsoby riešenia. Z týchto informácií zostavíme projekt implementácie, obsahujúci ciele projektu, časový plán a potrebné zdroje. Vezmeme do úvahy Vaše špecifiká aj časové možnosti. Spolu s Vami budeme projekt realizovať.
 

3.

Stála podpora prevádzky

  • Budeme sa starať o legislatívnu aj systémovú aktuálnosť riešenia.

  • Postaráme sa o školenie vašich nových pracovníkov.

  • Pomôžeme vám riešiť novo vzniknuté potreby.

  • Pomôžeme vám prebudovať procesy, ktoré sa u vás zmenili.

Zavedením informačného systému by nemala skončiť akákoľvek ďalšia snaha niečo zlepšovať. V praxi sa bude stávať, že prídu noví ľudia, že prídu nové podnikateľské aktivity, že prídu nové technológie, alebo jednoducho zmeníte niektoré postupy. Budeme vám v týchto situáciách k dispozícii.

Servis a ďalšie služby

Servis

Implementáciou to pre nás nekončí. Sme si vedomí toho, že na informačnom systéme je z veľkej časti závislý chod celej firmy, a preto ponúkame našim zákazníkom trvalú servisnú podporu. Náš spôsob podpory spočíva v prevádzkovanej všeobecnej hotline v kombinácii s individuálnymi službami konzultantov založených na osobnom prístupe k zákazníkovi.

Customizácia systému na mieru

Či už v priebehu implementácie ERP systému alebo v rámci rutinnej prevádzky prispôsobujeme jeho vzhľad a správanie potrebám užívateľov. Na takéto prispôsobenia alebo customizáciu máme mnoho nástrojov, ako je editor na úpravu dialógov, tvorba užívateľských browserov, definícia schvaľovacích postupov, tvorba užívateľských skriptov atď. Takéto úpravy výrazne zvyšujú efektivitu využitia informačného systému.

Vzdelávanie užívateľov

Zo skúseností vieme, že je treba priebežne udržiavať úroveň znalostí užívateľov systému u našich zákazníkov. Jednak z pohľadu všeobecných a technických znalostí systému, ďalej z pohľadu metodiky konkrétnej zákazníckej implementácie a v neposlednej rade z pohľadu využitia nových nástrojov a funkcií, ktoré zákazníkom poskytujeme v rámci aktualizácií. Pre tieto účely organizujeme pravidelné hromadné školenia alebo ponúkame  individuálnu formu školenia s možnosťou definície jeho obsahu.