Řešení pro poskytování služeb

Porovnávejte plán a reálné plnění úkolů a projektů. Sledujte jednotlivé stavy zakázek a mějte přehled o termínech dodání služeb a rentabilitě konkrétních zakázek či projektů.

Je-li Vaší hlavní náplní podnikání poskytování služeb ať už se jedná o externí účetnictví, či servis, nebo poskytujete doplňkové služby jako například dopravu Vašich výrobků, využijte našich nástrojů CRM a řízení zakázek/projektů. Pomocí těchto nástrojů můžete pracovat s kapacitami lidských zdrojů, plánovat jednotlivé práce či úkony a samozřejmě vše vyhodnocovat.

di-seven-(1).png

                                                     
            
 

Doplňkové služby

Doplňkové služby

V konkurenčním boji může rozhodovat nabídka doplňkových služeb. Pokud máte vlastní dopravu výrobků nebo je instalujete u zákazníka, náš systém zajistí evidenci veškeré takové práce.