GALA, a.s.

Společnost GALA byla založena již v roce 1949, od roku 1996 působí jako akciová společnost (privatizována).
V roce 2000 zde byl zaveden systém managementu jakosti ISO 9001. Aktuální počet zaměstnanců je cca 250, obrat 9 mil. EUR, výroba v Prostějově a Rýmařově.
V případě společnosti GALA, a.s. se jedná jednak o předního výrobce a dodavatele míčů pro volejbal, nohejbal, basketbal, fotbal a další sporty (např. boxovacích pytle), ale také o významného tuzemského výrobce batohů, sportovních tašek a nosičů zahradní a záchranářské techniky.
Více informací na www.gala.cz.
"..."
GALA, a.s.
GALA, a.s.

počet zaměstnanců: 250

rok implementace: 2013 počet uživatelů: 32

Implementované řešení

Společnost GALA, a.s. má své hlavní činnosti centralizované na jednom místě, kde sídlí administrativa a probíhají všechny logistické i výrobní procesy. Výjimku tvoří provozovna v Rýmařově, kde se vyrábí pouze část sortimentu.
Naše spolupráce začala v roce 2012 – tj. přechod ze stávajícího DOS účetního a výrobního systému na novou platformu. Implementace byla zahájena na úplném konci roku 2012 a už v květnu 2013 byl spuštěn ostrý provoz ekonomických části systému. Následovalo spuštění výrobních částí a na konci  roku 2013  dochází k dalšímu plánovanému rozšiřování systému o další agendy a funkcionality (čárové kódy, pokročilé funkce plánování, MIS a další). Proces implementace bude dále pokračovat rozšířením systému o modul Personalistiky a mezd napojený na Docházkový systém Vision32.
Rozsah systému je tedy komplexní, zahrnuje jak účetnictví, tak i obchod, řízení logistiky a výrobní agendy. 

Shrnutí

V tomto případě se jedná o jednu z velmi úspěšných implementací IS Vision32 v relativně velmi krátkém čase – tj. přechod komplexního informačního systému s výrobními agendami z DOS systému na novou platformu. Toho bylo dosaženo zejména díky velmi kvalitní komunikaci v rámci implementačního týmu složeného z našich specialstů a zástupců společnosti GALA, a.s.