DPMO, a.s.

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. (DPMO) je akciová společnost, která zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Olomouci. Jediným akcionářem je město Olomouc. Akciová společnost je právním nástupcem dřívějšího státního podniku Dopravní podnik města Olomouce, který byl rozhodnutím města Olomouce ze dne 24. listopadu 1993 bez likvidace zrušen ke dni vzniku akciové společnosti, na kterou přešel veškerý majetek zrušeného státního podniku.
Dopravní podnik na konci roku 2013 provozoval 23 autobusových linek s celkovou délkou 284 km a 7 tramvajových linek s celkovou délkou 39 km. V říjnu 2014 DPMO disponoval 79 autobusy a 72 tramvajemi, které ročně přepraví kolem 53 milionů cestujících.
Více informací na www.dpmo.cz.
"ERP systém Vision32 byl nasazen v roce 2004. Klíčové byly Ekonomické a variabilní Personální agendy. V roce 2014 byl systém rozšířen o Řízení údržby."
DPMO, a.s.
DPMO, a.s.

počet zaměstnanců: 450

rok implementace: 2003 počet uživatelů: 32

Implementované řešení
 

Rozsah implementace
ERP systému Vision32

Ve společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. jsou implementovány tyto moduly: Ekonomika, Mzdy a personalistika, Zásobování a sklady, CRM, Docházkový systém, Údržba.

Řízení údržby

V roce 2013 společnost Dopravní podnik města Olomouce, a.s. akceptovala naši nabídku na dodávku systému Řízení údržby Vision32. Bylo dohodnuto, že systém bude implementován tak, aby jeho funkcionalita beze zbytku nahradila původní systém údržby.

Od této změny si zadavatel sliboval:

  • modernější a uživatelsky přívětivější subsystém než bylo stávající řešení
  • automatické vazby na ERP systém Vision32 a jejich bezproblémové fungování v budoucnosti
  • větší možnosti zadavatele při správě a údržbě systému (např. nové karty údržby musel vždy definovat konzultant dodavatele původního systému Korund).

Před touto implementací byl systém údržby dodáván výrobním firmám, u nichž bylo možné využít modul Řízení výroby a pomocí něj řídit jednotlivé zakázky a vykazovat na ně výkony. V tomto případě jsme se rozhodli pro organizaci jednotlivých zakázek využít agendu Zakázky v modulu CRM - zadavatel měl s tímto modulem zkušenosti, což implementaci zjednodušilo i zlevnilo.

Byly naimplementovány úlohy Plánovaná údržba, Neplánovaná údržba (poruchy, havárie) a Služby poskytované externím odběratelům. Samozřejmostí je také plánovaný i neplánovaný výdej materiálů s úzkou vazbou na zásobování (nákup) a skladové hospodářství v systému Vision32. Údržba se týká kolejových vozidel, autobusů i infrastruktury.

Implementace byla úspěšná a od 1. 1. 2014 je v Dopravním podniku města Olomouce, a.s. tento systém používán. Výše uvedené cíle se podařilo beze zbytku splnit.