D.I. SEVEN, a.s.

Společnost D.I.SEVEN patří mezi největší bezpečnostní agentury na českém trhu. Zaměstnává přibližně 5000 lidí na desítkách míst v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Na profesionální úrovni zajišťuje typické služby bezpečnostní agentury - zejména v oblastech fyzické ostrahy osob i objektů, dálkové ostrahy objektů pomocí pultu centrální ochrany PCO, recepčních a dalších specifických bezpečnostních služeb.
 
Více informací na www.diseven.cz.
"Náš významný klient, společnost D.I.SEVEN, hledal spolehlivé řešení svých specifických oborových potřeb, které našel a které skutečně fungují."Petr Carboch, jednatel (outsrc. IT), Rugit s.r.o.
D.I. SEVEN, a.s.
D.I. SEVEN, a.s.

počet zaměstnanců: 5000+

rok implementace: 2010 počet uživatelů: 50

Implementované řešení

Rozsah implementace

Společnost D.I.SEVEN má desítky poboček po celé republice. IS byl implementován centrálně pro všechny pobočky a pro 4 daňové subjekty, které využívají společnou databázi pro sdílení některých agend.
Jednalo se o přechod ze stávajícího informačního systému, který již zákazníkovi svým rozsahem a podporou nedostačoval. Společnost dále využívala program TeamBridge a MS Excel.
Stávající používané agendy jednotlivých systémů byly sloučeny do jednoho informačního systému Vision32 a byly optimalizovány jednotlivé procesy.

Stěžejní oblasti

Proces náboru a propouštění zaměstnanců

  • Organizace náboru zaměstnanců na pobočkách
  • Předpis a evidence požadovaných dokumentů
  • Procesní řízení náboru a kontrola splnění požadavků.

Zpracování měsíčních dat

Hromadná evidence realizovaných služeb, která slouží jako podklad pro fakturaci, výpočet mezd a vyhodnocení zakázek.

Logistika

Skladová evidence, nákup.

Obchod a podpůrné procesy

Po odladění hlavních realizačních procesů byl implementován modul CRM, který umožňuje řídit obchodní proces formou tzv. "pipeline", vyhodnocovat aktivitu a úspěšnost obchodníků a předvídat objemy budoucích zakázek.
Dále bylo zavedeno elektronické řízení dokumentů s integrovanými schvalovacími postupy, které slouží především k evidenci a schvalování došlých faktur a evidenci obchodních smluv.  

Shrnutí

Společnost D.I.SEVEN tak získala spolehlivý a komplexní nástroj, který jí umožňuje plně se soustředit na kvalitu poskytovaných služeb bez nutnosti zabývat se neúměrně rozsáhlou a komplikovanou administrativou.
Svým zákazníkům může nabídnout spolehlivý servis, který se opírá o moderní informační systém.