Plánovanie a projektové riadenie je pre manažéra každodenný chlieb

Dokážete si predstaviť, že by ste sa pustili do stavby novej haly bez dôkladného plánu?

Keď vo firme zavádzate nový systém riadenia, dôkladná dohoda s ostatnými je nutnosť.
Poskytneme vám silný a prehľadný nástroj na to, aby ste svoje projekty mohli lepšie plánovať, efektívne riadiť  a zdieľať dôležité informácie s ostatnými členmi projektových tímov.

Informačný systém Vision

Vision32 je moderný informačný systém na riadenie spoločnosti. Systém je vhodný pre všetky podnikateľské aj nepodnikateľské subjekty, ktoré hľadajú profesionálne riešenie s veľkými možnosťami prispôsobenia za rozumnú cenu. Systém prešiel už niekoľkými desiatkami rokov vývoja a v súčasnej dobe ponúka robustné riešenie pre riadenie väčšiny agend vo vašej firme. Produkt je dielom našej spoločnosti s jednym vývojovým tímom a je podporovaný desiatkami skúsených konzultantov.
 
  • Pomôže vaše agendy zjednotiť a zbaviť sa zbytočných nákladov, súvisiacich s roztrieštenosťou informačného systému.
  • Pomôže vám zaviesť nové technológie a dosiahnuť vyššiu úroveň užívateľského komfortu.
  • Pomôže vám automatizovať mnohé procesy, ktoré teraz kvôli prácnosti ani nemôžete spustiť.
  • Pomôže vám riadiť a kontrolovať tok úloh, ktorý bol doteraz založený iba na zvyklostiach.
  • Pomôže vám získavať informácie, ktoré ste doteraz mohli iba odhadovať.
  • Pomôže vám konsolidovať dáta, ktoré ste doteraz mohli spracovávať iba oddelene.
  • Pomôže vám plánovať zákazky bez toho, aby ste museli kupovať jednoúčelové a drahé aplikácie.