Mobile Vision - mobilná aplikácia nielen pre obchodníkov

tablet.jpgERP systém v mobile, tablete či na notebooku.
Prístup do systému cez webové rozhranie.
Možnosť zobrazovať a editovať dáta priamo v teréne.
Podpora EET pri príjme platieb (ČR).V čom vám  Mobile Vision pomôže?

·         Máte kdekoľvek prístup k  dátam a informáciámz firemného  informačného systému.

·         Aktívny dashboard umožňuje individuálne nastavenie funkcií a prehľadov, ktoré užívateľa zaujímajú.

·         Definované dáta sa prehľadne zobrazujú ihneď po prihlásení.

·         Umožňuje zadávať mimo kanceláriu do systému dáta, ktoré sa ihneď premietnú vo všetkých agendách.

Mám zájem o prezentaci aplikace Mobile Vision.


Čo je potrebné na to, aby ste mohli používať Mobile Vision?

·         Licencie Mobile Vision.

·         Mobilné pripojenie k internetu.

·         Aplikačný server Vision32.

·         IIS (web server - je súčasťou Windows v edíciách Server).                                        

·         Malú tlačiareň s pripojením na bluetooth, ak chcete tlačiť účtenky (ČR).

 

Ako vypadá obchodná cesta s Mobile Vision?

Pred cestou si obchodník v mobile zobrazí potrebné dáta z CRM: kontakt na klienta, informácie o jeho platobnej morálke, záznamy z predchádzajúceho jednania.

U zákazníka si overí, či má na sklade vybraný tovar v potrebnom množstve, vytvorí on-line ponuku, zákazku či objednávku. Ak predá tovar, môže obchodník prijať hotovosť a vytvoriť daňový doklad (ČR).  Ak tento príjem podlieha povinnosti zadať ho do EET, je ihneď 

odoslaná dátová správa na Finančnú správu. Stiahne sa účtenka, ktorú môže obchodník zákazníkovi s jeho súhlasom odoslať e-mailom, alebo ju priamo vytlačiť na príručnej tlačiarni (ČR).

Po jednaní si obchodník zaznamená návštevu do histórie jednaní. Skontroluje si svoje úlohy na daný deň, rozpracované projekty a grafy so súhrnom obratu.