IS Vision je software, ktorý Vám bude pomáhať.

To nie je iba fráza. Vision je skutočne software, ktorý Vám môže pomôcť zmeniť mnohé neefektívne postupy vo firme. Je koncipovaný tak, aby efektívne pomáhal vyhľadávať, triediť a analyzovať akékoľvek informácie.

 

Systém Vision umožňuje získavať dáta efektívne vrátane toho, že sa žiadne informácie nemusia zadávať duplicitne.

 

Systém Vision má všetky svoje agendy prepojené a dáta spracováva on-line. Významným prínosom pre našich zákazníkov je veľká otvorenosť systému, umožňujúca nielen komunikáciu so software tretích strán, ale tiež schopnosť prispôsobenia sa najrôznejším potrebám svojich užívateľov v rozumnej miere.

 

Systém Vision je na trhu už viac ako dvadsať rokov a má za sebou svoje detské choroby. Za vývojom stojí tím skúsených programátorov, analytikov a daňových špecialistov. Systém je vybudovaný pomocou moderných nástrojov a je trvale aktualizovaný.

Informačný systém Vision


Vision32 je moderný informačný systém na riadenie spoločností. Systém je vhodný pre všetky podnikateľské aj nepodnikateľské subjekty, ktoré hľadajú profesionálne riešenie s rozsiahlymi možnosťami prispôsobenia za rozumnú cenu. Systém prešiel už niekoľkými desiatkami rokov vývoja a v súčasnej dobe ponúka robustné riešenie pre riadenie väčšiny agend vo vašej firme. Produkt je dieľom našej spoločnosti s jedným vývojovým tímom a je podporovaný desiatkami skúsených konzultantov.
  • Pomôže zjednotiť vaše agendy a zbaviť sa zbytočných nákladov súvisiacich s roztrieštenosťou informačného systému.
  • Pomôže vám zaviesť nové technológie a dosiahnuť vyššiu úroveň užívateľského komfortu.
  • Pomôže vám automatizovať mnohé procesy, ktoré teraz kvôli prácnosti ani nemôžete spustiť.
  • Pomôže vám riadiť a kontrolovať tok úloh, ktorý bol doteraz založený iba na zvyklostiach.
  • Pomôže vám získavať informácie, ktoré ste doteraz mohli iba odhadovať.
  • Pomôže vám konsolidovať dáta, ktoré ste doteraz mohli spracovávať iba oddelene.
  • Pomôže vám plánovať zákazky bez toho, aby ste museli kupovať jednoúčelové a drahé aplikácie.