Správa nemovitostí

Vše, co potřebujete pro správu domu v jednom balíčku, který poslouží stejně dobře bytovému družstvu jako společenství vlastníků nebo správní firmě.
Modul s názvem Nájemné a údržba nemovitostí spojuje běžné ekonomické agendy firmy se speciální podrobnou evidencí hospodářských středisek, domů, bytů, garáží a nebytových prostor včetně pasportizací.
Kromě obvyklé evidence kontaktů na samosprávy a SVJ umožňuje snadnou a přehlednou evidenci a sledování nákladů na jednotlivé objekty, plánování oprav a revizí. Nechybí ani evidence plateb, dluhů a dlužníků a souvisejících upomínek a penalizací.
Dostáváte jediný balík, který řeší kompletně vše od účetnictví, nájemného, fakturací, mezd a evidence majetku až po doplňující úlohy, jako je workflow, evidence písemností nebo evidence porad.
Interested in presentation - contact me
Souhlasím se zpracováním údajů