Vision v CLOUDE

Vision v CLOUDE
Jediné, čo potrebujete, sú pracovné stanice a spoľahlivé pripojenie k internetu.

Informačný systém Vision32 možno prevádzkovať formou hostingu. Medzi hlavné prednosti tejto formy prevádzkovania ERP systému patria predovšetkým výrazne nižšie vstupné náklady a rýchle sprevádzkovanie systému. Nie je potrebné budovať  a udržiavať rozsiahlu IT infraštruktúru. Licencie systému je opäť možné kúpiť alebo prenajať.

Prečo môže byť táto forma výhodná?

  • Nemusíte si kupovat vlastné servery.

  • Nemusíte zamestnávať vlastného špecialistu na zálohovanie serverov a aktualizácie systémov.

  • Nemusíte zamestnávať vlastného špecialistu na aktualizáciu ERP systému.

Podrobnejšie informácie nájdete na Wikipédii.

Ako to vlastne funguje ?

Je to pomerne jednoduché. Jediné, čo potrebujete, sú pracovné stanice a  spoľahlivé pripojenie k internetu. Môžete plnohodnotne využívať informačný systém IS Vision32, ako keby ste ho mali nainštalovaný vo vlastnej firme. Môžete systém prevádzkovať odkiaľkoľvek na svee v ľubovoľnom počte vlastných pobočiek a odlúčených pracovísk. Naši konzultanti vám pomôžu s vyškolením personálu a  nastavením informačného systému špeciálne pre vaše špecifické potreby.

Aké sú riziká ?

Ak sa nebavíme o rizikách spojených s implementáciou IS všeobecne, tak môžeme uviesť tieto najčastejšie obavy:

Bude mať niekto nepovolaný prístup k mojim dátam ?

Nebude. Vaše dáta sú umiestnené v samostatnom serverovom priestore. Každý váš užívateľ dostane své vlastné prihlasovacie meno a heslo na prístup do siete a meno a heslo na prístup k vašim dátam. Komunikácia po sieti je šifrovaná a užívateľ, a už vôbec nie niekto cudzí, nemá prístup k fyzickému úložisku databázy. Najväčším nebezpečenstvom sú vlastní ľudia, ktorí neopatrne nakladajú so svojim heslom.

Môžu sa moje dáta stratiť ?

Je to veľmi nepravdepodobné. Toto riziko je vlastne úplne rovnaké, ako keď  máte dáta na vlastných serveroch. U nás sa o ne starajú kvalifikovaní špecialisti a máme zavedené také opatrenia, aby sa riziko straty dát minimalizovalo. Každý deň sa sťahuje záloha, ktorá sa uchováva sedem dní. Raz týždenne sa robí záloha, ktorá sa uchováva mesiac a raz mesačne sa robí záloha, ktorá sa uchováva po celú dobu spolupráce.

Čo ak budem predsa len chcieť systém neskôr používať na vlastnom serveri ?

To bude veľmi jednoduché. Nemusíte nič implementovať ani meniť. Iba sprevádzkujete vlastný server, my vám pomôžeme na neho nainštalovať aplikáciu a databázu, prenesieme dáta a spustíme celý systém odinakiaľ. Celá akcia môže trvať pol dňa a vaši užívatelia si ani nevšimnú, že sa niečo zmenilo.

Nebude to pomalé ?

Nebude. V skutočnosti je stále poznať rozdiel medzi prístupom k systému na lokálnej sieti a cez internet. Prostredie je ale dostatočne svižné a rozhodne sa nestane, že stlačíte klávesu a čakáte dve sekundy, než sa  znak objaví na obrazovke. Celý systém je koncipovaný tak, že sa prenáša iba „obrazovka a klávesnica“. Po sieti teda nebežia dáta a všetky výpočty sa odohrávajú na serveri, skoro ako v lokálnej sieti.

Budú fungovať tlačiarne, čítačky čiarového kódu, elektronická komunikácia s bankami a ďalšie aplikácie?

Budú. Komunikačný protokol všetky tieto periférie a služby podporuje. Je to vyskúšané a obvykle bezproblémové.