Neprodáváme software v krabici

Neprodáváme software v krabici

Vision32 není pouze software k zadávání účetních dat. Je významnou podporou realizace vašich potřeb při řízení firmy.

Naši zákazníci při analýze podnikových procesů často zjišťují, že musí odstranit některé z následujících nedostatků:
 

 • chybějící měření a vyhodnocování výkonnosti a plnění cílů,

 • nedostatečná podpora manažerského rozhodování a vymahatelnost úkolů,

 • rozmělněné řízení zdrojů a kontrola finančních toků,

 • neefektivní  a administrativně náročné pracovní postupy, „každý to dělá po svém“,

 • neaktuální informace jsou brzdou plánování, inovace a řízení rizik,

 • nepravidelná komunikace a nedostatečná podpora vztahu se zákazníky,

 • neřízená nákupní procedura a úroveň dodavatelských podmínek,

 • chybějící kontrola kvality vstupních materiálů a vlastních produktů,

 • výrobní kapacity a hodnota skladových zásob neodpovídají reálnému prodeji,

 • nestandardizované procesy a složité schvalování ovlivňují:

 • kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků

 • produktivitu a motivaci pracovníků

 • celkovou nákladovost a výkonnost

 • nezaručená aktuálnost legislativy.


My vám dáme nástroje k tomu, abyste tyto nedostatky mohli efektivně řešit. Pomůžeme vám náš systém nastavit tak, abyste dosáhly nejefektivnějšího možného využití. Touto optimalizací máte možnost dosáhnout:

 

 • Růstu efektivity všech běžných podnikových procesů

 • Zvýšení produktivity práce

 • Vysoké návratnosti vložených investic

 • Zpřehlednění informačních toků v organizaci

 • Odstranění duplicit při vkládání dat do několika izolovaných systémů

 • Snížení pracnosti při zpracovávání a vyhodnocování podnikových dat

 • Úspor v oblasti skladových zásob