Nákup alebo prenájom licencií

Nákup alebo prenájom licencií

Veríme, že náš obchodný model vám umožní nájsť najvhodnejší spôsob financovania nášho produktu.

Obchodnou politikou spoločnosti Vision SK, s.r.o. je vytvorenie takých obchodnýh podmienok, ktoré umožnia vyhovieť čo najväčšiemu počtu zákazníkov. Obchodné podmienky produktu ponúkajú tieto možnosti:

Systém je predávaný po moduloch – vďaka tomu môžete svoj informačný systém budovať postupne a nie ste nuceni nakupovat nepotřebné moduly.

Systém licencujeme na počet současně pracujících uživatelů – považujeme to za nejspravedlivější systém ocenění, protože cena se odvíjí od počtu současně pracujících uživatelů v dané části systému.

Systém prodáváme i v rozsahově omezené variantě (Vision32 LE) – i relativně malá firma má možnost si pořídit funkčně plnohodnotný systém v kategorii ERP, postupně jej budovat a rozšiřovat.

Licence systému si můžete koupit nebo pronajmout.

  • Nákup licencí znamená jednorázovou platbu na začátku a menší platby za údržbu systému. Licence vám zůstávají. Tento model je výhodnější v dlouhodobém horizontu, ale je méně pružný.

  • Pronájem licencí (SaaS) znamená poskytnutí práva používat software po dobu pronájmu. Od začátku platíte jen zlomek pořizovací hodnoty licencí, ale pravidelně. Pronájem je nesmírně pružný – můžete průběžně měnit rozsah používaných licencí jak směrem nahoru, tak směrem dolu. Pronájem je výhodný v krátkodobějším horizontu, nebo při nejistotě budoucího vývoje.

  • Obě metody lze kombinovat. V žádné z metod není důležité, jestli systém provozujete na vlastním zařízení, nebo v Cloudu (na pronajatém zařízení).

  • Obě metody pořízení licencí zajišťují minimálně tyto práva

- právo používat licence systému Vision32 ve sjednaném rozsahu

- průběžná aktualizace systému s ohledem na legislativní změny

- automatická konverze dat při přechodu na aktualizované verze systému (mimo změny databáze)

- přístup k on-line dokumentaci a vědomostní bázi

- garance legislativní podpory po dobu nejméně 10 let

- smlouva se sjednává na dobu neurčitou

- rozsah licencí je dynamický a je možné jakkoliv změnit počet používaných licencí